Ajankohtaista

Camera Borealis 2021

28.2.2021

Vuoden 2021 Camera Borelis- valokuvatapahtuman järjestelyt on aloitettu. Lisätietoa tapahtumasta on tulossa näille sivuille sekä seuran Facebook- sivuille kevään aikana.

Luontokuvatapahtuma Camera Borealis verkkoon

12.10.2020

Perinteikäs luontokuvatapahtuma Camera Borealis toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana. Tapahtumaa ei nyt koronaviruksen vuoksi päästä toteuttamaan Siidan auditoriossa, kuten on totuttu. Perjantai-illalle suunniteltu ohjelma on peruutettu. Lauantain valokuvaesitykset siirtyvät verkkoesityksiksi, joita yleisö pääsee seuraamaan turvallisesti omilta tietokoneiltaan kotisohvalta käsin. Tapahtumaa vietetään lauantaina 21.11.2020 Zoom- webinaarisovelluksen välityksellä.

Päätös tapahtumajärjestelyistä oli tehtävä nyt, koska lähempänä tapahtumaa muutosten teko olisi mahdotonta. Harmillisen tilanteen valoisana puolena on se, että nyt Camera Borelista pääsee seuraamaan helpommin ympäri Suomea, ja kaiken lisäksi vieläpä ilmaiseksi. Tapahtuman järjestämisestä koituu yhdistykselle kuluja, joitten peittämiseksi tullaan tarjoamaan mahdollisuus vapaaehtoisen ohjelmamaksun suorittamiseen.

Teknistä toteutusta suunnitellaan ja testataan. Yleisölle toimintaohjeet annetaan myöhemmin. Ne tulevat löytymään mm. Pohjois-Lapin kameraseuran internet-sivustolta sekä kameraseuran että Siidan facebook-sivulta.

Camera Borealiksen teemana on Pohjoisen luonnon monimuotoiset kasvot. Esiintyjinä ovat luontokuvaajat Taru Rantala, Eija Kujansuu, Kaisa Siren, Jorma Hevonkoski ja Jouni Männistö sekä yli 200 vuorokautta vuodessa maastotyössä viettävä Metsähallituksen puistomestari Petri Piisilä. Lauantain ohjelma on sisällöltään sellainen kuin se olisi ollut Siidassakin, mutta ohjelman aikatauluihin voi tulla muutoksia. Muutoksista tiedotetaan myöhemmin.

Luontokuvatapahtuman vetovastuu siirtyi viime vuonna Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus Siidalta Pohjois-Lapin kameraseuralle. Kameraseura vastaa tapahtuman järjestelystä, mutta Ylä-Lapin luontokeskus Siida on edelleen mukana järjestelyissä tuomalla tapahtumaan yhden esiintyjän. Lisätietoja ja tarkka ohjelma löytyvät verkko-osoitteesta: https://www.plks.fi/cameraborealis/


Camera Borealis luontokuvatapahtuman kuvaesitysten seuraaminen linkin kautta on ilmainen. Koska pääsylipputuloja ei tänä vuonna kerry kattamaan järjestämisestä aiheutuvia kuluja, katsojat voivat tukea tapahtuman järjestämistä vapaaehtoisella 10 euron pääsymaksulla Pohjois-Lapin kameraseuran tilille: FI59 5641 4220 0508 23. Viestikenttään maininta "CB 2020".

Pääset osallistumaan tapahtumaan tästä linkistä:

https://oph-fi.zoom.us/j/69879954319?pwd=NVFhQ0tnWkZ0MGZDem13c3BJMXAwZz09


Mikäli et pääse kirjautumaan Camera Borealis Zoom- webinaariin, voit seurata tapahtumaa striimattuna Pohjois-Lapin Kameraseuran YouTube-kanavalta tästä linkistä:

https://www.youtube.com/channel/UC2BiONfDimc696SqgAH1YOg?view_as=subscriberPohjois-Lapin Kameraseuran huhtikuun 2020 kuva

19.4.2020

Kuu­kau­den ku­van ot­ta­nut Kari Pel­to­nen ker­too ole­van­sa osa-ai­kai­nen har­ras­te­li­ja­ku­vaa­ja, jol­le di­gi­ku­vaus tun­tuu ole­van koko ajan uut­ta ja ou­toa. In­to­hi­mo­na hä­nel­lä on fil­mi­a­jal­ta pe­räi­sin ole­va mus­ta­val­ko­ku­vaus ja nyt­tem­min, fil­mi­kus­tan­nus­ten puut­tu­es­sa, mak­ro­ku­vaus. Ta­voit­tee­na hä­nel­lä on op­pia ot­ta­maan muo­to­ku­va.

- Huh­ti­kuun ku­van tee­mak­si ase­tin ke­vään tu­lon. Ja ku­ten nä­kyy, Ina­ril­la on vie­lä rau­hal­lis­ta sen suh­teen. Mal­li­na Ison Jää­saa­ren poh­joi­sin män­ty, Kari ker­too.

Pohjois-Lapin Kameraseuran maaliskuun 2020 kuva

26.3.2020


Rau­no Koi­vu­nen on va­lo­ku­van­nut La­pin luon­toa use­an vuo­den ajan. Ku­vis­sa ko­ros­tuu hä­nen asuin­paik­kan­sa Ina­rin seu­tu sekä eri­tyi­ses­ti Mud­dus­jär­ven ym­pä­ris­tö eri vuo­de­nai­koi­na. Kiin­nos­tus va­lo­ku­vaa­mi­seen syt­tyi 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­la en­sim­mäis­ten di­gi­ka­me­roi­den myö­tä ja suu­rem­pi in­nos­tus luon­to­ku­vaa­mi­seen al­koi kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten. Yh­te­nä mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta ai­heis­ta hä­nel­lä on eri vuo­de­nai­ko­jen sä­vy­jen tal­ti­oin­ti sekä lä­hi­ku­vaus kas­veis­ta ja eläi­mis­tä. Ku­van ris­ti­ket­tu tal­len­tui ka­me­raan Gálddo­ai­vin seu­dul­ta muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

Pohjois-Lapin Kameraseuran helmikuun 2020 kuva

Kuva: Jouni MännistöPohjois-Lapin Kameraseuran joulukuun 2019 kuva

Kuva: Jorma Hevonkoski